Årsregnskap skal leveres innen 31. juli

Les om dette og flere artikler med nyttig faginformasjon.
Etter flere år med overgangsordning, er det nå i 2016 tilbake til gammel ordning. 

Dette innebærer at forsinkelsesgebyr begynner å påløpe dersom årsregnskapet ikke er levert innen 31. juli. 

LES MER


REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2016

Her er en kortfattet oversikt over de viktigste tiltakene Regjeringen foreslår på skatte- og avgiftsområdet.

LES MER


FORLIKET OM SKATTEREFORM BESTÅR AV 17 PUNKTER

I tillegg til hvordan utbytte-, formues- og selskapsskatten skal bli de kommende årene, inneholder forliket flere punkter om hvordan skatteprovenyet skal sikres.

LES MER


HUSK FRIST FOR Å JUSTERE BEDRIFTSINTERN ALDERSGRENSE

Ny aldersgrense på 70 år må innføres innen 1. juli. Hvis ikke blir aldersgrensen 72 år.

LES MER


ANSETTELSESAVTALER MED KONKURRANSEBEGRENSNINGER MÅ ENDRES

Betydelige og viktige endringer i arbeidsmiljøloven gjør det nødvendig for mange arbeidsgivere å endre arbeidsavtalene. Nye regler innebærer at tidligere inngåtte konkurransebegrensende klausuler må fjernes eller i beste fall omskrives.

LES MER

KILDE:  Regnskap Norge | Nyttig faginformasjon fra din regnskapsfører
 
31 juli
DATAPLAN Regnskap AS
Stokkamyrveien 18A
4313 Sandnes
Tlf: +47 51 96 30 00
Faks: +47 51 96 30 01
firmapost@dataplan.no