OneStop Reporting

OneStop Reporting er en komplett Business Intelligence-løsning med moduler for rapportering, budsjettering og analyse/dashboards.
RAPPORTERING OG BUDSJETTERING

Det er liten tvil om at Business Intelligence har blitt et stadig viktigere område for virksomheter i dagens konkurransedyktige marked, men det er stadig mange som ikke vet hva begrepet Business Intelligence omfatter.

Kort sagt er Business Intelligence databaserte programmer som finner, henter og analyserer “harde data”. Grunnen til at dette har blitt stadig viktigere er at man enkelt får tilgang til alle data og selv kan lage visuelle diagrammer. Med større oversikt blir det enklere å ta riktige beslutninger.

OneStop Reporting utvikler og selger programvare for Business Intelligence. Vår produktsuite omfatter moduler for rapportering, budsjettering, dashboard og analyse. Alle produkter fra oss er hundre prosent integrert med markedets ledende ERP-systemer. Det betyr at design av rapporter gjøres med tilgang til hele ERP-systemet, også brukertilpassede tabeller og felt.

Med datavarehusfunksjonalitet blir det også mulig å hente data fra andre forretningssystemer enn ERP. På denne måten kan alle bedriftens forretningskritiske applikasjoner bli tatt med i rapporter og analyser.

Våre verktøy gjør at all informasjonen som tilsammen utgjør Business Intelligence enkelt samles slik at du uten problemer kan lage visuelle diagrammer og rapporter. Kun du vet hvilken informasjon som er nødvendig for at du skal kunne ta de riktige beslutningene på de riktige tidspunktene.

Formularer og rapporter i vårt Business Intelligence-verktøy lages enkelt ved hjelp av dra-og-slipp-funksjonalitet i et kjent Microsoft Excel-grensesnitt. Vi har også en egen publiseringsløsning som gjør det enkelt å distribuere rapporter og formularer på en effektivt og tidsbesparende måte.
 
dataplan april 16226
DATAPLAN Regnskap AS
Stokkamyrveien 18A
4313 Sandnes
Tlf: +47 51 96 30 00
Faks: +47 51 96 30 01
firmapost@dataplan.no