Forenklinger i aksjeloven og endringer i arbeidsmiljøloven.

Les mer om dette og andre artikler med faginformasjon fra Regnskap Norge. De fleste endringene tredde i kraft fra 1.juli 2017
Endringer  i aksjeloven
Endringene gjelder først og fremst elektroniske løsninger, forenklet generalforsamling, handleplikt knyttet til egenkapital, fravalg av revisjon og færre krav til særattestasjoner. De fleste endringene trer i kraft fra 1.juli 2017.
Les mer

Nå blir det tillatt å arbeide melom kl.21 og 23
Formålet med den nye bestemmelsen er å gi bedre muligheter til fleksible arbeidsdager, uten at arbeidstaker skal arbeide mer eller hvile mindre. Nye regler om arbeidstid trer i kraft fra 1.juli 2017.
Les mer

Personallister på byggeplasser må være elektroniske
Byggherren må dermed ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge- eller anleggsplassen for å føre personallisten.
Endringene trer i kraft fra 1.juli 2017.
Les mer

Virksomheter med fem eller flere ansatte må utarbeide varslingsrutiner.
Rutinene skal være lett tilgjengelige for alle arbeidstakere. Endringene trer i kraft fra 1.juli 2017.
Les mer

Påminnelse om manglende årsregnskap sendes ut 24.juli 2017
Regnskapsregisteret har pt. godkjent 12 % flere årsregnskap enn i fjor. Fortsetter denne utviklingen ligger det an til langt kortere saksbehandlingstid.
Les mer

Stor frustrasjon over nye regler om tvangsmulkt
Går Skatteetaten for tøft når de illegger mulkt?
Les mer

 
ansatt m%c3%b8te 20 12 16 dpr
DATAPLAN Regnskap AS
Stokkamyrveien 18A | 4313 Sandnes | Tlf: +47 51 96 30 00 | Faks: +47 51 96 30 01 | firmapost@dataplan.no
linkedin-logo
dpr_logo-negative-large
dpit_logo-negative-large
dps_logo-negative-large
DATAPLAN Regnskap AS
Stokkamyrveien 18A
4313 Sandnes
Tlf: +47 51 96 30 00
Faks: +47 51 96 30 01
firmapost@dataplan.no
DATAPLAN Regnskap AS
Stokkamyrveien 18A    |    4313 Sandnes    |
Tlf: +47 51 96 30 00    |    Faks: +47 51 96 30 01    |    firmapost@dataplan.no
linkedin-logo
dataplan_logo-negative-medium
dp-itpartner-logo
dp-solutons-logo
© Copyright 2016 DATAPLAN GRUPPEN AS