Skatteetaten har laget veilederen som hjelp til å fylle ut skattemeldingen.

Les mer om dette og andre artikler med faginformasjon fra Regnskap Norge
Frist for levering av skattemedling for lønnstakere og pensjonister er tirsdag 2. mai 2017!

Den nye skatteforvaltningsloven forlenger fristen til første virkedag når ordinær frist faller på helgedag, helligdag eller dag som likestilles med helligdag.

Les mer

Skatteetaten har laget veilederen som hjelp til å fylle ut skattemeldingen.

Les mer

Nytt hvitvaskingsrundskriv fra Finanstilsynet

Rundskrivet omhandler de mest sentrale pliktene og hvordan disse skal forankres i organisasjonen.

Les mer

Oppdragsdokumentasjonen har fått halvert oppbevaringstid

Oppdragsdokumentasjonen for regnskapsførere er redusert til fem år. Unntatt er kopi av korrespondanse med kunden om feil og mangler som fortsatt må oppbevares i 10 år.

Les mer
dataplan april 16185
DATAPLAN Regnskap AS
Stokkamyrveien 18A
4313 Sandnes
Tlf: +47 51 96 30 00
Faks: +47 51 96 30 01
firmapost@dataplan.no