Tilleggsutbytte

Kan det lønne seg å ta ut tilleggsutbytte
Scheel- utvalget har foreslått økt skatt på utbytte!

7. oktober legger Regjeringen frem Statsbudsjettet for neste år. Enkelte aktører i bransjen advarer mot at utbytteskatten kan tenkes økt fra dagens 27% til 41% etter Scheel- utvalgets anbefalinger.

Samtidig har utvalget foreslått reduksjon i selskapsskatten fra dagens 27% og ned mot 20% i tråd med hva som er vanlig internasjonalt i dag. Det er usikkert om Regjeringen velger å endre skattesatsen for utbytte- og selskapsskatt, samt for privatpersoner i høst, og og i såfall med hvilke satser. Derfor er vi forsikringe med å komme med klare anbefalinger.   Innføres endringene som anbefalt av Scheel-utvalget vil aksjonærer betale mer skatt på utbetalt utbytte i forhold til dagens regler.

For å stoppe skattetilpasninger er det ikke uvanlig at lovgiver foreslår at endringene skal gjelde allerede fra forslaget er offentliggjort, og ikke fra når vedtaket er fattet. 

Vi bistår gjerne med styremøtereferater og generalforsamlings protokoller hvis du planlegger å ta ut tilleggsutbytte, samt rådgivning knyttet til vurderinger.

Ta kontakt med oss for bistand og mer informasjon.
bengt jone tom henrik ii
DATAPLAN Regnskap AS
Stokkamyrveien 18A
4313 Sandnes
Tlf: +47 51 96 30 00
Faks: +47 51 96 30 01
firmapost@dataplan.no