Årsoppgjør

Årsoppgjør er avslutning av årets regnskaper og arbeidsinnsats

Årsoppgjøret er et viktig arbeid for å få målt selskapets økonomiske, strategiske og finansielle ståsted.

Siden regnskapsregler og skatteregler endres stadig, så er det viktig å være oppdatert på regelverket for å kunne gjennomføre et korrekt årsoppgjør med selvangivelse og ligningspapirer.

Dataplan Økonomi tar hånd om:

  • Næringsoppgaver og selvangivelser
  • Resultat og balanse
  • Årsoppgjørsdisposisjoner og utbytte
  • Formelle krav
  • Innberetning og årsberetning

Alt er på d!

I Rogaland finner du Dataplan Økonomi på Jæren og i Sandnes. Våre lokasjoner er på Forus, Bryne og i Sandnes.