Kapitalendringer i aksjeselskap

Har dere ønske om å vokse, trenger mer kapital eller øke egenkapitalen av andre grunner?


 
Dataplan økonomi tar oss av alt papirarbeid og registerere kapitalendringene i Brønnøysundregistrene, enten det er snakk om:
  • Emisjon av forskjellig art
  • Kapitalnedsettelse
  • Omdannelse fra enkeltpersonforetak/deltakerlignet selskap til aksjeselskap
  • Fisjon/fusjon
  • Likvidering (nedleggelse av selskap)

Ta kontakt med oss på et tidlig tidspunkt. Vi kan presentere ulike løsninger og konsekvenser, så dere kan foreta et gjennomtenkt valg.

Alt er på d!

I Rogaland finner du Dataplan Økonomi på Jæren og i Sandnes. Våre lokasjoner er på Forus, Bryne og i Sandnes.