Lønn

Regler relatert til lønn er mange og kompliserte, i tillegg til at de er stadig i endring.

Dataplan økonomi har et eget lønnsteam som har spesialisert seg på lover og regler innen lønn i forskjellige bransjer

Vi påtar oss å ta over hele lønningen av dine ansatte, så du kan fokusere på å styre bedriften. Vi kan også utføre deler av lønnsprosessen for å assistere din lønnsavdeling.
I tillegg tilbyr vi lønnsvikar i forbindelse med svangerskapspermisjon, sykdom, uforutsette hendelser eller generelt bare travele perioder.

Alle våre lønnstjenester kan settes sammen etter dine behov:

- Registrering av ansatte i offentlig register
- Lønnsutbetaling
- Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
- Lønns-og trekkoppgave
- Reiseregning, bilgodtgjørelse mm
- Skatt og avgiftsoppgjør
- Refusjon av sykepenger
- Oppfølging av fravær/ferie
- Elektronisk innrapportering (Altinn) - administrasjon av A-melding
- Veiledning vedrørende NAV, ferielov, sykepenger, permisjonsregler mm
- Lønnsvikar
- Lønn utland

Alt er på d!

I Rogaland finner du Dataplan Økonomi på Jæren og i Sandnes. Våre lokasjoner er på Forus, Bryne og i Sandnes.