Lønn innland

Spar kostnader med vår lønnsoutsourcing med fastpris, hurtig levert med tilpasset rapportering!

Dataplan Økonomi leverer lønnstjenester til fast pris på riktig tidspunkt og med høy grad av fleksibilitet

Dataplan Økonomi har en egen ekspertavdeling som leverer lønnstjenester til din bedrift. Lønnstjenesten er svært fleksibel og kan tilpasses de behovene din bedrift har, med tanke på fast og variable lønnsfaktorer.

Fordelene med å kjøre lønn via Dataplan Økonomi er:
  • Det er alltid personal tilgjengelig for å kjøre lønnen, ingen problematikk med sykdom
  • Garantert utsending av lønn på riktig tidspunkt
  • Ingen minimums- eller maksimumsantall på antall ansatte
  • Support-telefon på norsk, engelsk og tysk
  • Internasjonal lønn behandles også
  • Automatisk utbetaling som håndteres av oss
  • Fleksibel rapportering som kan tilpasses bedriften
  • Prosedyrer for automatisering
  • Utsending av lønnsslipp som E-post (PDF med passord)

Til sist tilbyr vi lønnstjenester både på timesbasis og fastpris-basis.

Vi er sikre på at vi kan redusere dine kostnader på lønnsarbeidet, så ta kontakt med oss for å få et tilbud på denne tjenesten.

Alt er på d!

I Rogaland finner du Dataplan Økonomi på Jæren og i Sandnes. Våre lokasjoner er på Forus, Bryne og i Sandnes.