Lønn utland

Regler relatert til lønn og regnskap er mange og kompliserte, i tillegg til at de er stadig i endring. Dersom man beveger seg mellom landegrenser får man ekstra lag med kompleksitet.

Dataplan betjener internasjonale bedrifter som trenger lønnstjenester for å operere en avdeling i Norge.
I tillegg kan vi betjene norske bedrifter som trenger dette i utlandet via våre partnere i alle land.

Vi har høy kompetanse på å betjene internasjonale firma som ønsker å få utført lønnstjenester i Norge. Hvilke forpliktelser man må passe på, behandlingstider, utfordringer og formaliteter. Vi sørger for at alt blir tatt hånd om mest mulig profesjonelt og at inngang til Norge, eller operasjonen mot utlandet, blir utført riktig.

For utenlandske bedrifter eller mot utlandet prises det etter fast-pris modell, slik at du alltid har en forutsigbarhet når det gjelder hva tjenesten kommer til å koste.

Internasjonale lønnstjenester vi tilbyr våre kunder er:

Registrering
 • Registrering av ansatte i folkeregister for å få D-nummer/personnummer
 • Registrering av ansatte i trygdeverk og offentlige registre
 • Registrering av E101 for trygdefritak
 • Registrering av firma/norsk utenlandsk foretak

Prosessering
 • Lønnsregistrering av variable data
 • Lønnsprosessering
 • Skatt, avgiftsoppgjør, momsrefusjon
 • Norsk Regnskap / Momsregnskap
 • Utenlandsk Regnskap gjennom samarbeidspartnere


Rapportering
 • Innrapportering via E-File system
 • Lønnsrapporter laget spesifikt til din bedrift
 • Lønnsslipper sendes som PDF, per post eller igjennom web
 • Innrapportering til myndigheter
 • Konvertering av regnskapsbilag til utenlandsk standard igjennom GL-codes
 
Veiledning
 • Avklaring av skatteplikt i forhold til utenlandsk skatteavtale
 • Avklaring av momsplikt
 • Forsikringer
 • Oppfølging av fravær/ferie
 • Reiseregning, bilgodtgjørelse og tilhørende regelverk
 • Skatt, avgiftsoppgjør, momsrefusjon
 • Sykepenger
 • Utfylling av skjema for utenlandske firma og ansatte
 • Veiledning vedrørende trygdeverk, ferielov, sykepenger, permisjonsregler m.m.

Dataplan er en ActivPayroll Global Partner
Dataplan er en ActivPayroll partner og er med i dette Globale nettverket som leverer lønnstjenester over hele verden. Sammen med ActivPayroll tilbyr vi lønningstjenester hvor kun filer blir opplastet til ActivPayrolls Activ8-system og hvor lønnsdata returneres til din bedrift via samme system. Globale organisasjoner kan da samordnes via en felles partner og via en rapport.

Alt er på d!

I Rogaland finner du Dataplan Økonomi på Jæren og i Sandnes. Våre lokasjoner er på Forus, Bryne og i Sandnes.