Kapitalendringer i aksjeselskap

Har dere ønske om å vokse, trenger mer kapital eller øke egenkapitalen av andre grunner?

 
Dataplan økonomi tar oss av alt papirarbeid og registerere kapitalendringene i Brønnøysundregistrene, enten det er snakk om:
 
  • Emisjon av forskjellig art
  • Kapitalnedsettelse
  • Omdannelse fra enkeltpersonforetak/deltakerlignet selskap til aksjeselskap
  • Fisjon/fusjon
  • Likvidering (nedleggelse av selskap)


Ta kontakt med oss på et tidlig tidspunkt. Vi kan presentere ulike løsninger og konsekvenser, så dere kan foreta et gjennomtenkt valg.
I Rogaland finner du Dataplan Regnskap AS på Jæren og i Sandnes . Våre lokasjoner er på Forus, Bryne og i Sandnes
DATAPLAN Regnskap AS
Stokkamyrveien 18A | 4313 Sandnes | Tlf: +47 51 96 30 00 | firmapost@dataplan.no
linkedin-logo
dpr_logo-negative-large
dpit_logo-negative-large
dps_logo-negative-large
DATAPLAN Regnskap AS
Stokkamyrveien 18A    |    4313 Sandnes    |
Tlf: +47 51 96 30 00    |    Faks: +47 51 96 30 01    |    firmapost@dataplan.no
linkedin-logo
dataplan_logo-negative-medium
dp-itpartner-logo
dp-solutons-logo
© Copyright 2016 DATAPLAN GRUPPEN AS
DATAPLAN Regnskap AS
Stokkamyrveien 18A
4313 Sandnes
Tlf: +47 51 96 30 00
Faks: +47 51 96 30 01
firmapost@dataplan.no