Kapitalendringer i aksjeselskap

Har dere ønske om å vokse, trenger mer kapital eller øke egenkapitalen av andre grunner?

 
Dataplan Regnskap AS tar oss av alt papirarbeid og registerere kapitalendringene i Brønnøysundregistrene, enten det er snakk om:
 
  • Emisjon av forskjellig art
  • Kapitalnedsettelse
  • Omdannelse fra enkeltpersonforetak/deltakerlignet selskap til aksjeselskap
  • Fisjon/fusjon
  • Likvidering (nedleggelse av selskap)


Ta kontakt med oss på et tidlig tidspunkt. Vi kan presentere ulike løsninger og konsekvenser, så dere kan foreta et gjennomtenkt valg.
I Rogaland finner du Dataplan Regnskap AS på Jæren, Sandnes og på Strand. Våre lokasjoner er på Forus, Tau og Bryne.  Vårt datterselskap Teamregnskap AS holder til i Sandnes. 
DATAPLAN Regnskap AS
Stokkamyrveien 18A | 4313 Sandnes | Tlf: +47 51 96 30 00 | Faks: +47 51 96 30 01 | firmapost@dataplan.no
DATAPLAN Regnskap AS
Stokkamyrveien 18A    |    4313 Sandnes    |
Tlf: +47 51 96 30 00    |    Faks: +47 51 96 30 01    |    firmapost@dataplan.no
© Copyright 2016 DATAPLAN GRUPPEN AS
DATAPLAN Regnskap AS
Stokkamyrveien 18A
4313 Sandnes
Tlf: +47 51 96 30 00
Faks: +47 51 96 30 01
firmapost@dataplan.no