Lønn

Regler relatert til lønn er mange og kompliserte, i tillegg til at de er stadig i endring.

Dataplan Regnskap har et eget lønnsteam som har spesialisert seg på lover og regler innen lønn i forskjellige bransjer

Vi påtar oss å ta over hele lønningen av dine ansatte, så du kan fokusere på å styre bedriften. Vi kan også utføre deler av lønnsprosessen for å assistere din lønnsavdeling.
I tillegg tilbyr vi lønnsvikar i forbindelse med svangerskapspermisjon, sykdom, uforutsette hendelser eller generelt bare travele perioder.

Alle våre lønnstjenester kan settes sammen etter dine behov:

- Registrering av ansatte i offentlig register
- Lønnsutbetaling
- Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
- Lønns-og trekkoppgave
- Reiseregning, bilgodtgjørelse mm
- Skatt og avgiftsoppgjør
- Refusjon av sykepenger
- Oppfølging av fravær/ferie
- Elektronisk innrapportering (Altinn) - administrasjon av A-melding
- Veiledning vedrørende NAV, ferielov, sykepenger, permisjonsregler mm
- Lønnsvikar
- Lønn utland
I Rogaland finner du Dataplan Regnskap AS på Jæren, Sandnes og på Strand. Våre lokasjoner er på Forus, Tau og Bryne.  Vårt datterselskap Teamregnskap AS holder til i Sandnes. 
DATAPLAN Regnskap AS
Stokkamyrveien 18A | 4313 Sandnes | Tlf: +47 51 96 30 00 | Faks: +47 51 96 30 01 | firmapost@dataplan.no
DATAPLAN Regnskap AS
Stokkamyrveien 18A    |    4313 Sandnes    |
Tlf: +47 51 96 30 00    |    Faks: +47 51 96 30 01    |    firmapost@dataplan.no
© Copyright 2016 DATAPLAN GRUPPEN AS
DATAPLAN Regnskap AS
Stokkamyrveien 18A
4313 Sandnes
Tlf: +47 51 96 30 00
Faks: +47 51 96 30 01
firmapost@dataplan.no